Tidemann

Tilbake til forsiden

Søkekoder

Marc-felt det søkes i søkekode Eksempel
Forfatter *100 (110?) fo| "fo|Bizet"
Tittel *245 (?) ti| "ti|carmen"
Materialbetegnelse *(?) ma| "ma|ltidsskrift"
Emne *600-gruppen(?) em| "em|spillefilmer"
Klassifikasjon *(?) kl| "kl|792.08*"
Signatur *096 si| "si|Dikt"
Språk * sp| "sp|…"
Utgivelsesdata (forlag et.) ut| "ut|gyldendal"
Serie se| "se|"
ISBN is| "is|978…"
ISSN in| "in|1234-1234"
Korporasjon ko| "ko|…"
Konferanse kf| "kf|"
Roller kvinner (for skuespill/manus) rk|[antall] "rk|1" - søk på monologer for kvinner
Roller menn (for skuespill/manus) rm|[antall] "rm|1" - søk på monologer for menn
Roller totalt (for skuespill/manus) rt|[antall] "rt|1" - søk på stykker med 1 rolle totalt

Tidemann-brukere

For at vi skal slippe å kaste hverandre ut av Tidemann i tide og utide, her er listen over hvem som ”eier” de forskjellige brukerne i Tidemann

Tidemannbruker Brukes av
KHIO1 Skranke
KHIO2 Torill
KHIO3 Åse
KHIO4 Kveldsvakt
KHIO5 Skranke
KHIO6 Charlotte
KHIO7 Bjørge
KHIO8 Åsmund (scenekunst RFID-merking)
KHIO9 Anne Gudrun
KHIO10 Bjørnulf
KHIO11 Marthe
KHIO12 Kveldsvakt/Skranke
KHIO13 Hanne

Utlånskategorier

Alle dokumenter i basen må kobles til en utlånskategori for at det skal kunne lånes ut. Kategoriene bestemmer hvor lenge et dokument lånes ut av gangen og hvor mange ganger der kan fornyes.

Utlånskategori Utlånsdager Fornyelser Innhold
30-dager (standard) 30 5 Vanlige bøker, men med noen unntak, se under.
7 dager (korttid) 7 3 Filmer
CDer
Manus
1 dag 1 0 Spesielle tilfeller
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License