Skrankerutiner

Skrankevakt

Klikk her for å se VAKTLISTEN (Excel).

Morgenvaktens oppgaver

 • Betjene skranken.
 • Ta med avisene opp FRA postrommet og legge dem i avishylla.
 • Logge på alle 8 (åtte) søketerminaler i biblioteket, samt pc-ene i skrankeområdet.
  • Søkemaskinene Brukernavn: publikum Passord: bibliotek
  • På skrankemaskinene - Brukernavn: khiobibl
  • På maskiner bak skranken - Valgfri profil.
 • Åpne Outlook og BEHANDLE ALL POST til on.oihk|ketoilbib#on.oihk|ketoilbib. Husk å signere med eget navn i utgående korrespondanse så man kan se senere hvem som har behandlet hva.
 • Sjekke telefonsvarer og behandle beskjeder der.
 • Hvis det kommer purringer (sendt som brev) i retur må disse behandles som følger:
 • Lese i boken i skranken om forrige vakt har notert noe nyttig/viktig.
 • Tømme bokkassen ved utgangsdøren og ta bøkene på innlevering.
 • Behandle fjernlånsbestillinger (se egen side om dette …)
 • Rydde i publikumsarealet.
 • Rydde skranken etter seg så neste vakt ikke overtar ens eget rot.

Ettermiddagvaktens oppgaver

 • Betjene skranken.
 • Rydde i publikumsarealet.
 • Lese i boken i skranken om forrige vakt har notert noe nyttig/viktig.
 • Åpne Outlook og BEHANDLE ALL POST til on.oihk|ketoilbib#on.oihk|ketoilbib. Husk å signere med ditt eget navn i utgående korrespondanse så man kan se senere hvem som har behandlet hva.
 • Behandle alle innlånsbestillinger. Den som mottar en bestilling behandler den også ferdig.
 • (Behandle fjernlånsetterslep som ikke er gjort på morgenvakten.
 • Fredagsvakten tar på innlevering alt som har stått på nyhetshyllen og behandler eventuelle reserveringer på dokumentene.
 • Rydde skranken etter seg så neste vakt ikke overtar ens eget rot.

Kvelds- og ekstravaktenes oppgaver

 • Betjene skranken.
 • Sette på plass returnerte bøker.
 • Rydde i hyllene.
 • Rydde i publikumsarealet:
  • Sette på plass bord og stoler og rydde bord og lesesalsplasser.
 • Ved stengetid:
  • Sjekke at audiovisuelt utstyr i filmrommet er skrudd av.
  • Skru av alle taklys.
  • Logge av alle publikums- og skranke-pcer, NB! Ikke skru dem av!
  • Ta en runde rundt lokalet og sjekke at det ikke er noen personer igjen.
  • Låse døren til kontorlandskapet (glassburet).
  • Rydde skranken etter seg så neste vakt ikke overtar ens eget rot.

Reserveringer

For alle reserveringer skal låner gis beskjed og dokumentet settes på hentehyllen.

 • Dokumentet tas på innlevering
 • Sørg for at beskjed sendes til låner, helst på sms, men hvis ikke på e-post. Hvis vedkommende verken har registrert e-post eller telefonnummer sperres låneren til dette er registrert.
 • Dokumentet skal så stilles på hentehylle sammen med en utskrift av reserveringen/ lapp med dato og navn på låner.
 • Dokumenter skal stå maks én uke på hentehylle. Alt som har stått lenger tas på innlevering igjen slik at bestillingen slettes.

Fjernlån

Eksterne lånere får IKKE fjernlåne gjennom KHiOs bibliotek, kun KHiOs egne ansatte og studenter.
Studenter som ønsker fjernlån fra Deichmanske bibliotek, Universitetsbiblioteket eller Nasjonalbiblioteket henvises normalt til å hente boken på det aktuelle biblioteket selv, dette er raskere og sparer administrasjon for biblioteket.
Ansatte får fjernlåne uansett hvor dokumentet skal bestilles fra.

Purringer

Type purring Gebyr
Første purring (5 dager etter fristen) Kr 0,-
Erstatningskrav (60 dager etter fristen) Kr 500,-

I prinsippet sender vi ut erstatningskrav til alle som unnlater å levere inn dokumenter etter 35 dager fra innleveringsfristen.
Imidlertid er faste ansatte ved skolen normalt unntatt fordi de bruker materialet som del av jobben og hvis noe går tapt er det arbeidsgiveren og ikke dem selv som bærer den økonomiske byrden.
Studenter og eksterne lånere må betale erstatning eller selv skaffe erstatningseksemplar hvis det lånte dokumentet ikke leveres inn. Ved spesielle tilfeller brukes skjønn.

Erstatningskrav

Det sendes ut fakturaer til lånere som ikke har levert dokumenter 60 dager etter fristen.
Erstatningsgebyret er minimum kr 500,- per tapt dokument. (Koster dokumentet mer enn kr 500,-, blir summen høyere.) Hvis låntaker klarer å skaffe til veie tilsvarende dokument som det som er tapt, frafaller erstatningskravet.

Se egen veiledning om generering av erstatningskrav i Alma.

Booking av gruppe-, møte- og filmrom

Grupperommene bookes av studieadministrasjonen.
Filmrommet bookes i skranken. Det ligger en egen kalender ved skranke-pc til dette.
Møterommet bookes i Outlook. Møterommet er kun for ansatte.
Folk kan selvfølgelig bruke rommene uten å booke dem, men de som har booket har fortrinnsrett.

Innkjøp

Se egen side om innkjøp til biblioteket.

Klargjøring av dokumenter

Bøker

 1. Stemple dokumentet på tittelbladet og på s. 23 (hvis s. 23 ikke passer, ta en i nærheten).
 2. Skriv hele bokens signatur MED BLYANT øverst til venstre på kolofonsiden. (f.eks.: 792.5 Biz:Car (DVD))
 3. Skriv leverandør og årstall for innkjøp på kolofonsiden (f.eks.:2011:Capris)
 4. Skriv ut hyllesignatur og sett nederst på bokryggen med teksten løpende nedover.
 5. Sjekk at RFID-brikke er satt inn i boken. Hvis ikke, lim inn ny RFID-brikke og koble den til riktig strekkode.
 6. (Lim RFID-brikken nederst, midt på siste side i boken.)
 7. Sett ferdige bøker på designert tralle ved posthyllene i kontorlandskapet.

CDer

 1. Sjekk at dokumentet har strekkode. Hvis ikke må dokumentet få en ny. Kan gjerne klistres over annen strekkode, men bare hvis den dekker hele den andre koden, ellers blir det kluss med lesingen. Prøv å ikke sette strekkoden over viktig informasjon som utøvere, innholdsfortegnelsen og lignende.
 2. Skriv ut etikett med hyllesignatur og sett nederst på coverets rygg med teksten løpende nedover.
 3. Sjekk at RFID-brikke er satt på CD-platen. Hvis ikke, sett på en ny brikke og koble til riktig strekkode.
 4. Sett ferdige CD-er på designert tralle ved posthyllene i kontorlandskapet.

Hyllerydding

En grundig rydding i samlingen foretas ca. to ganger i semesteret. Alle de fast ansatte har hver sine Dewey-spenn eller hyller de er ansvarlige for å rydde.

Ansvarlig Hyller (Dewey-spenn)
Anne Gudrun Tidsskriftsavdelingen
300-709.23
Masteroppgaver
Bjørnulf 730-750
Torill 709.24
Folianter
Anette 709.3-730
750-779
Artists' books
Bjørge DVD-hyllen
VHS-hyllen
CD-hyllen
Noter
790
Charlotte Dikt
780
800-899
* 000-299
900
Referansesamlingen

Pensumhyllen

Navn/Fag Ansvarlig lærer Ansvarlig bibliotekar
Grafisk Design Martin Egge Lundell ? Bjørnulf Aasen
Kunst og offentlige rom Olga Schmedling Bjørnulf Aasen
MA Dramaturgi Tore Vagn Lid Bjørge Vestli
MA Teater Øystein Stene Bjørge Vestli
Mike Sperlinger Mike Sperlinger Torill Weigaard
PPU Heidi Haraldsen Bjørge Vestli
Printmaking Victoria Brown Bjørnulf Aasen
Rike Frank Rike Frank Torill Weigaard
Seminar Kunstakademiet . Torill Weigaard
SOR ? ?
Tegnelab Tiril Schrøder Bjørnulf Aasen

Nyhetshyllen

Alle nye, katalogiserte dokumenter som skal til nyhetshyllen settes på designert tralle ved posthyllene.

Mandagsvaktens (morgen) ansvar ifm. nyhetshylle:

 • Hente tralle med nye bøker fra kontorlandskapet
 • Låne ut bøkene på trallen til låner "Gode Nyheter"
 • Stille ut bøkene på nyhetshyllene
 • Evt. legge ut nyhetene på bloggen (se egen veiledning), eller gi beskjed til ansvarlig for publisering

Fredagsvaktens (ettermiddag) ansvar ifm. nyhetshylle:

 • Ta alle bøker ned nyhetshylle og på innlevering
 • Behandle eventuelle reserveringer
 • Sette ureserverte bøker på returtralle

Teatermanus - kopiering/mangfoldiggjøring

Faglærer, opptakskomité eller lignende kan komme og låne bibliotekets eksemplar i biblioteket, og selv sørge for at manus blir oppkopiert i ønsket antall. (Bibliotekets eksemplar skal så leveres tilbake til biblioteket i samme stand som det ble lånt ut.) Vi gjør oppmerksom på at oppkopiering av manusene er ulovlig. Som offentlig finansiert bibliotek må vi forholde oss til copyright-lovgivningen. Vi kan ikke gå god for ulovlig kopiering av manus, og vi tar ikke på oss sekretæroppgaver som å sørge for oppkopiering o.l.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License