Skrankerutiner

Innkjøp

Se egen side om innkjøp til biblioteket.

Klargjøring av dokumenter

Bøker

 1. Stemple dokumentet på tittelbladet og på s. 23 (hvis s. 23 ikke passer, ta en i nærheten).
 2. Skriv hele bokens signatur MED BLYANT øverst til venstre på kolofonsiden. (f.eks.: 792.5 Biz:Car (DVD))
 3. Skriv leverandør og årstall for innkjøp på kolofonsiden (f.eks.:2011:Capris)
 4. Skriv ut hyllesignatur og sett nederst på bokryggen med teksten løpende nedover.
 5. Sjekk at RFID-brikke er satt inn i boken. Hvis ikke, lim inn ny RFID-brikke og koble den til riktig strekkode.
 6. (Lim RFID-brikken nederst, midt på siste side i boken.)
 7. Sett ferdige bøker på designert tralle ved posthyllene i kontorlandskapet.

CDer

 1. Sjekk at dokumentet har strekkode. Hvis ikke må dokumentet få en ny. Kan gjerne klistres over annen strekkode, men bare hvis den dekker hele den andre koden, ellers blir det kluss med lesingen. Prøv å ikke sette strekkoden over viktig informasjon som utøvere, innholdsfortegnelsen og lignende.
 2. Skriv ut etikett med hyllesignatur og sett nederst på coverets rygg med teksten løpende nedover.
 3. Sjekk at RFID-brikke er satt på CD-platen. Hvis ikke, sett på en ny brikke og koble til riktig strekkode.
 4. Sett ferdige CD-er på designert tralle ved posthyllene i kontorlandskapet.

Hyllerydding

En grundig rydding i samlingen foretas ca. to ganger i semesteret. Alle de fast ansatte har hver sine Dewey-spenn eller hyller de er ansvarlige for å rydde.

Ansvarlig Hyller (Dewey-spenn)
Anne Gudrun Tidsskriftsavdelingen
300-709.23
Masteroppgaver
Bjørnulf 730-750
Torill 709.24
Folianter
Anette 709.3-730
750-779
Artists' books
Bjørge DVD-hyllen
VHS-hyllen
CD-hyllen
Noter
790
Charlotte Dikt
780
800-899
* 000-299
900
Referansesamlingen

Pensumhyllen

Navn/Fag Ansvarlig lærer Ansvarlig bibliotekar
Grafisk Design Martin Egge Lundell ? Bjørnulf Aasen
Kunst og offentlige rom Olga Schmedling Bjørnulf Aasen
MA Dramaturgi Tore Vagn Lid Bjørge Vestli
MA Teater Øystein Stene Bjørge Vestli
Mike Sperlinger Mike Sperlinger Torill Weigaard
PPU Heidi Haraldsen Bjørge Vestli
Printmaking Victoria Brown Bjørnulf Aasen
Rike Frank Rike Frank Torill Weigaard
Seminar Kunstakademiet . Torill Weigaard
SOR ? ?
Tegnelab Tiril Schrøder Bjørnulf Aasen

Nyhetshyllen

Alle nye, katalogiserte dokumenter som skal til nyhetshyllen settes på designert tralle ved posthyllene.

Mandagsvaktens (morgen) ansvar ifm. nyhetshylle:

 • Hente tralle med nye bøker fra kontorlandskapet
 • Låne ut bøkene på trallen til låner "Gode Nyheter"
 • Stille ut bøkene på nyhetshyllene

Fredagsvaktens (ettermiddag) ansvar ifm. nyhetshylle:

 • Ta alle bøker ned nyhetshylle og på innlevering
 • Behandle eventuelle reserveringer
 • Sette ureserverte bøker på returtralle

Teatermanus - kopiering/mangfoldiggjøring

Faglærer, opptakskomité eller lignende kan komme og låne bibliotekets eksemplar i biblioteket, og selv sørge for at manus blir kopiert i ønsket antall. (Bibliotekets eksemplar skal så leveres tilbake til biblioteket i samme stand som det ble lånt ut.) Vi gjør oppmerksom på at kopiering av manusene er ulovlig. Vi kan ikke gå god for ulovlig kopiering av manus, og vi tar ikke på oss oppgaver som å sørge for kopiering o.l.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License