Magasin

Oversikt over plassering av litteratur etter flyttingen

For å finne frem KLIKK PÅ DENNE OVERSIKTEN (Excel). Forklaring følger under:

mag-forklaring.bmp Hyllekoden i kolonne B peker til enkelthyller i fjernmagasinet, koden i kolonne C peker til hvilken hylle innholdet i magasinhyllen kom fra. Ved siden av disse står en beskrivelse av innholdet.
For eksempel viser linje 3 i bildet over at bøkene på magasinhylle "001-01" stod før på hylle "223-02" på det gamle Design- og kunstfagbiblioteket (DKB) og inneholder "KS liggende bøker".

En utskrift av oversikten er nå hengt opp nede i magasinet også.

Nærmagasin

Siden flyttingen har det blitt omrokert kraftig i nærmagasin. Det finnes derfor ingen skriftlig oversikt over innholdet her. I nærmagasin finner du blant annet:

  • Eldre tidsskrifter fra Scenekunstbiblioteket og Kunstakademiets bibliotek
  • Ukatalogisert materiale
  • Videoarkiv KAB
  • Diverse rekvisita

Fjernmagasin

Per oktober 2010 er det fortsatt ikke gjort noe med fjernmagasinet siden flyttingen.

Kart over fjernmagasin

Kart_KHIO-biblioteket-Magasin_1.2.JPG
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License