Lånere

Lånergrupper

Følgende grupper har lov til å låne ved biblioteket:

Navn på lånergruppe Omfang Beskrivelse av lånerettigheter
Student Alle nåværende studenter ved KHiO Ubegrenset
Ansatte Alle nåværende faste ansatte ved KHiO Ubegrenset
Eksstudent Alle som har studert ved KHIO eller en av skolene KHiO som har slått seg sammen til KHiO (eks. Statens Kunstakademi, Statens Teaterhøgskole, …). Maks 3 dokumenter av gangen, uansett dokumenttype
Eksansatt Alle som har vært ansatt ved KHIO eller en av skolene KHiO som har slått seg sammen til KHiO (eks. Statens Kunstakademi, Statens Teaterhøgskole, …). Maks 3 dokumenter av gangen, uansett dokumenttype
Ekstern Personer som ikke har formell tilknytning til KHiO, men som likevel har fått innvilget lånerettigheter
Følgende grupper eksterne får låne:
* Nåværende studenter og ansatte ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (må dokumentere ansettelses- eller studentstatus)
* Personer i kunstmiljøet som får låne på sedvane (kun spesielle tilfeller)
Maks 3 dokumenter av gangen, uansett dokumenttype
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License