Klassifikasjon

800-gruppen

Bruk DDK med hjelpetabell 3, men stopp når du bes om å bruke periodetabell!

Genre Klassifikasjon Signatur Eksempel på klassifikasjon Eksempel på signatur
Skuespill To numre på skuespill, førstnevnte nummer alltid i signatur. Ett for "samlinger av dramatikk" og ett for språket originalverket er skrevet på (ikke oversatt til) + underinndeling for litterær form, dramatikk="2". 808.82 [Bokstaven "S" for å vise at det er et skuespill] [3 første bokst. i ordningsord].

For Shakespeare-skuespill: 808.82 S [tre første bokstaver i ordningsord]:[tre første bokstaver i verktittel]
808.82
839.822
808.82 S Ibs

808.82 S Sha:Mid
Teatermanus To numre på teatermanus, førstnevnte nummer alltid i signatur. Ett for "samlinger av dramatikk" og ett for språket originalverket er skrevet på (ikke oversatt til) + underinndeling for litterær form, dramatikk="2". 808.82 [Bokstaven "M" for å vise at det er et teatermanus] [3 første bokst. i ordningsord].

For Shakespeare-skuespill: 808.82 M [tre første bokstaver i ordningsord]:[tre første bokstaver i verktittel]
808.82
839.822
808.82 M Ibs

808.82 M Sha:Mid
Dikt/Lyrikk Nummer for språket originalverket er skrevet på (ikke oversatt til) + underinndeling for litterær form, dikt="1" Dikt [3 første bokst. i ordningsord] 839.821 Dikt Nor
Romaner, noveller eller prosa av én forfatter Nummer for språket originalverket er skrevet på (ikke oversatt til) + underinndeling for litterær form, prosa "3" [språk][underinndeling litterær form] [3 første bokst. i ordningsord] 839.823 839.823 Wer
Romaner, novellesamlinger eller prosasamlinger av to eller flere forfattere Nummer for språket originalverket er skrevet på (ikke oversatt til) + underinndeling for litterær form, prosa "3" [språk][underinndeling litterær form] [tre første bokst. i ordningsord] 839.823 839.823 Nor
Essays Nummer for språket originalverket er skrevet på (ikke oversatt til) + underinndeling for litterær form, dikt="4" [språk][underinndeling litterær form] [tre første bokst. i ordningsord] 839.824 839.824 Ess
Taler Nummer for språket originalverket er skrevet på (ikke oversatt til) + underinndeling for litterær form, dikt="5" [språk][underinndeling litterær form] [tre første bokst. i ordningsord] 839.825 839.825 Tal
Brev Nummer for språket originalverket er skrevet på (ikke oversatt til) + underinndeling for litterær form, taler "6" [språk][underinndeling litterær form] [tre første bokst. i ordningsord] 839.826 839.826 Bre
Tekstsamlinger med ulike litterære former av to eller flere forfattere Nummer for språket originalverket er skrevet på (ikke oversatt til) + Underinndeling fra hjelpetabell 3B for samlinger med ulike former="08" [språk][underinndeling] [tre første bokst. i ordningsord] 839.8208 839.8208 Tel
Tekstsamlinger med ulike litterære former av én forfatter Nummer for språket originalverket er skrevet på (ikke oversatt til) + underinndeling for litterær form, diverse skrifter="8" [språk][underinndeling litterær form] [tre første bokst. i ordningsord] 839.828 839.828 Vin
Biografier Nummer for språket originalverket er skrevet på (ikke oversatt til) + underinndeling for litterær form, diverse skrifter="8" [språk][underinndeling] [ordningsord, hele etternavnet!] 839.828 839.828 Ibsen
Tekster med ubestemmelig litterær form Nummer for språket originalverket er skrevet på (ikke oversatt til) + underinndeling for litterær form, diverse skrifter="8" [språk][underinndeling] [tre første bokst. i ordningsord] 839.828 839.828 Nor
Humorbøker Nummer for språket originalverket er skrevet på (ikke oversatt til) + underinndeling for litterær form, diverse skrifter="8" [språk][underinndeling] [tre første bokst. i ordningsord] 839.828 839.828 Nor
Dagbøker Nummer for språket originalverket er skrevet på (ikke oversatt til) + underinndeling for litterær form, diverse skrifter="8" [språk][underinndeling] [tre første bokst. i ordningsord] 839.828 839.828 Nor
Folkeeventyr Ikke i 800-gruppen, men i 398.2 [Nummer for "folk literature"] [tre første bokst. i ordningsord] 398.2 398.2 Nor

DVD

Genre Klassifikasjon Signatur Eksempel på signatur
Spillefilmer/Drama To numre, førstnevnte alltid i signatur.
1: 791.4372
2: 791.43[generell forminndeling for land]
(Eks.: 791.4309481 - Spillefilm fra Norge)
791.4372 [Etternavn på regissør, hele navnet] ([format]) 791.4372 Spielberg (DVD)
Operaer 792.5 792.5 [Etternavn på komponist, tre bokst.]:[Verk-tittel, tre bokst.] ([format]) 792.5 Biz:Car (DVD)
Ballett 792.8
Flere numre hvis dokumentet krever det.
792.8 [Hovedordningsord, 3 bokst.] ([format]) 792.8 Str (DVD)
Musikaler 792.6 792.6 [Hovedordningsord, 3 bokst.] (DVD) ([format]) 792.6 Sou (DVD)
Annet Titler som ikke faller inn under kategorienen over klassifiseres individuelt.
792.8071 (Scenekunst - Ballett/Dans - Utdanning, forskning, lignende emner)

CD (Kunstakademiet)

Genre Klassifikasjon Signatur Eksempel på signatur
Enkeltkunstnere 709.24 709.24 [Hovedordningsord] ([format]) 709.24 Lynch (CD)
Blandede medier og interaktiv kunst (happenings, popkunst m.m.) 709.0407 709.0407 [Tittel] ([format]) 709.0407 Sound art (CD)
Personer knyttet til musikk 780.92 780.92 [Hovedordningsord] ([format]) 780.92 Deathprod (CD)

Musikk-CD

Musikk-CDer skal ha to klassifikasjonskoder, en for sjanger og en for opprinnelsesland. Tabellene under viser hvilke sjangerbetegnelser biblioteket bruker og de vanligste landekodene.
Klassifikasjonen gjøres i store hovedkategorier fordi det er liten etterspørsel etter CDer og vi ikke ønsker å gi oss selv uforholdsmessig mye arbeid med dette. Alle musikk-CDer SKAL inn i en av hovedkategoriene under slik at hylleoppstillingen blir enkel, men postene kan selvfølgelig utstyres med binumre og ekstra emneord der dette er ønskelig.

Genre Klassifikasjon Signatur Eksempel på signatur
Moderne
(Inkluderer avantgardemusikk.) Denne kategorien opphører. Klassifiser under klassisk (se under) eventuelt med bi-nummer, hvis ønskelig
(780.904 for musikk fra 1900-tallet
780.905 for musikk fra 2000-tallet)
Folkemusikk
(inkluderer world music/verdensmusikk)
781.62[generell forminndeling] 781.62 [Hovedordningsord, tre første bokst.] ([format]) 781.62 Woo (CD)
Filmmusikk 781.542 781.542 [Hovedordningsord, tre første bokst.] ([format]) 781.542 Ham (CD)
Ballettmusikk 781.556 [Etternavn komponist, tre første bokst.]:[Verk-tittel, tre bokst.] ([format])

(Hvis flere komponister, bruk kun hovedordningsord, tre første bokst. og ikke verk-tittel.)
781.556 Tsj (CD)
Jazz 781.65[ form-/ underinndeling] 781.65 [Hovedordningsord, tre første bokst.] ([format]) 781.65 Col (CD)
Klassisk Ett generelt hovednummer for "klassisk musikk" eller instrumentalmusikk.
binummer som er mer spesifikt på instrumenter/besetning kan brukes hvis ønskelig. Hovednummer brukes til hyllesignatur.
781.68 [Hovedordningsord, tre første bokst.] ([format]) 781.68 Moz (CD)
Pop og rock 781.63 (Populærmusikk) - 781.66 (Rock)
står sammen på hylla på nummer for populærmusikk, 781.63. Hvis verket også kan klassifiseres som rock brukes nummer for rockemusikk brukes Deweynummer 781.66 som bi-nummer.
781.63 [Hovedordningsord, tre første bokst.] ([format]) 781.63 May (CD)
Opera 782.1 782.1 [Etternavn komponist, tre første bokst.]:[Verk-tittel, tre bokst.] ([format])

(Hvis flere komponister, bruk kun hovedordningsord, tre første bokst. og ikke verk-tittel.)
782.1 Biz:Car (CD)
Musikaler 782.14 782.14 [Hovedordningsord, tre første bokst.] ([format]) 782.14 Swi (CD)
Viser 782.42
782.42[eventuell underinndeling]
782.42 [Hovedordningsord, tre første bokst.] ([format]) 782.42 Wol (CD)
Lydbøker Klassifiseres på samme måte som litteratur for øvrig, normalt i 800-gruppen. [Klassenr.] [Hovedordningsord, tre første bokst.] ([format]) (Eks.: En Proust-roman)
843 Pro (CD)
Lydeffekter (Spesialeffekter) 792.024 792.024 [Hovedordningsord, tre første bokst.] ([format]) 792.024 Spe (CD)

Musikktrykk (noter)

Biblioteket bruker i hovedsak følgende klassifiseringskoder for notetrykk. Hvis verket ikke faller inn under disse kategoriene, bruk riktig klassifikasjon og oppdater denne siden.
Det meste av notesamlingen består av vokalmusikk. Denne klassifiseres så nøyaktig som mulig i tråd med DDC. Instrumentalmusikk uten sang klassifiseres etter generelle sjangre (Klassisk, Ballettmusikk, Jazz osv.).

Genre Klassifikasjon Signatur Eksempel på signatur
Populærmusikk 781.63
[eventuelt binummer]
[Klassenummer] [hovedordningsord, første tre bokstaver] (Noter) 781.63 Gen (Noter)
Operaer - Klaveruttog/vocal score 782.1
[eventuelt binummer]
[Klassenummer] [komponist, tre første bokstaver]:[verk-tittel tre første bokstaver hvis utgivelsen er et enkeltverk] (Noter) 782.1 Biz:Car (Noter)
Libretti 782.1 0268
[eventuelt binummer]
[Klassenummer] [komponist, tre første bokstaver]:[verk-tittel tre første bokstaver hvis utgivelsen er et enkeltverk] (Noter) 782.10268 Biz:Car (Noter)
Musikaler 782.14
[eventuelt binummer]
[Klassenummer] [komponist, tre første bokstaver] (Noter) 782.14 Ber (Noter)
Sanger/viser 782.42
[eventuelt binummer]
[Klassenummer] [komponist, tre første bokstaver] (Noter) 782.42 Prø (Noter)
Sang- eller visetekster (ikke lieder) 782.420268
[eventuelt binummer]
[Klassenummer] [komponist, tre første bokstaver] (Noter) 782.420268 Prø (Noter)
Lieder / vestlig kunstmusikk 782.42168
[eventuelt binummer]
[Klassenummer] [komponist, tre første bokstaver] (Noter) 782.42168 Sch (Noter)
Sangtekster for lieder / vestlig kunstmusikk 782.421680268
[eventuelt binummer]
[Klassenummer] [komponist, tre første bokstaver] (Noter) 782.421680268 Sch (Noter)
Hymner 782.527
[eventuelt binummer]
[Klassenummer] [komponist, tre første bokstaver]:[verk-tittel tre første bokstaver hvis utgivelsen er et enkeltverk] (Noter) 782.527 Ros:Sta (Noter)
Oratorier og pasjoner 782.523
[eventuelt binummer]
[Klassenummer] [komponist, tre første bokstaver]:[verk-tittel tre første bokstaver hvis utgivelsen er et enkeltverk] (Noter) 782.523 Moz:Ora (Noter)
Kantater og vokalverk i storskala (for sekulære kantater, se 782.548) 782.524
[eventuelt binummer]
[Klassenummer] [komponist, tre første bokstaver]:[verk-tittel tre første bokstaver hvis utgivelsen er et enkeltverk] (Noter) 782.524 Men:Can (Noter)
Messer
OBS! De fleste messer skrevet siden 1350 og frem til i dag er skrevet for messens ordinarium og bør klasses der (se under).
782.5323
[eventuelt binummer]
[Klassenummer] [komponist, tre første bokstaver]:[verk-tittel tre første bokstaver hvis utgivelsen er et enkeltverk] (Noter) 782.5323 Moz:Mes (Noter)
Messens ordinarium (faste ledd). Inkluderer:Kyrie, gloria, credo, sanctus, benedictus, agnus Dei
OBS! Hvis verket også dekker messens proprium, bruk 782.323.
782.53232
[eventuelt binummer]
[Klassenummer] [komponist, tre første bokstaver]:[verk-tittel tre første bokstaver hvis utgivelsen er et enkeltverk] (Noter) 782.53232 Moz:Kyr (Noter)
Messens Proprium. Inkluderer:Introitus, graduale, tractus, sekvens, offertorium, kommunion
OBS! Hvis verket også dekker messens proprium, bruk 782.323.
782.53235
[eventuelt binummer]
[Klassenummer] [komponist, tre første bokstaver]:[verk-tittel tre første bokstaver hvis utgivelsen er et enkeltverk] (Noter) 782.53235 Moz:Kyr (Noter)
Rekviemer 782.53238
[eventuelt binummer]
[Klassenummer] [komponist, tre første bokstaver]:[verk-tittel tre første bokstaver hvis utgivelsen er et enkeltverk] (Noter) 782.53238 Bac:Req (Noter)
Tidebønner. Inkluderer: matutin, laudes, vesper, kompletorium 782.5324
[eventuelt binummer]
[Klassenummer] [komponist, tre første bokstaver]:[verk-tittel tre første bokstaver hvis utgivelsen er et enkeltverk] (Noter) 782.5324 Bac:Ves (Noter)
Madrigaler 782.543
[eventuelt binummer]
[Klassenummer] [komponist, tre første bokstaver] (Noter) 782.543 Sch(Noter)
Sekulære kantater 782.548
[eventuelt binummer]
[Klassenummer] [komponist, tre første bokstaver]:[verk-tittel tre første bokstaver hvis utgivelsen er et enkeltverk] (Noter) 782.524 Men:Can (Noter)
Øvrig vokalmusikk (Ikke operaer, oratorier, musikaler eller viser/lieder) 782.2-9
[eventuelt binummer]
[Klassenummer] [komponist, tre første bokstaver] (Noter) 782.2-9 Bra (Noter)
Orkesterpartiturer
Disse er normalt store og bør oppbevares liggende. De skal følgelig ALLTID settes i NÆRMAGASIN!
782.1 (gjelder operaer)
[eventuelt binummer]
[Klassenummer] [komponist, tre første bokstaver]:[verktittel, tre første bokstaver] (Noter)(Nærmag.) 782.1 Puc:Suo (Noter)(Nærmag.)
Ballettmusikk (pianoreduksjon) 786.21556
[eventuelt binummer]
[Klassenummer] [komponist, tre første bokstaver] (Noter) 786.21556 Bra (Noter)

Koder for land

Ved generell forminndeling for land brukes følgende koder (dette er kun de vanligste):

Land Klassifikasjon Spillefilmer Marc for spillefilmer
Algerie 0965 791.430965 *082  $a791.430965
Angola 09673 791.4309673 *082  $a791.4309673
Argentina 0982 791.430982 *082  $a791.430982
Australia 0994 791.430994 *082  $a791.430994
Belgia 09493 791.4309493 *082  $a791.4309493
Bosnia Hercegovina 0949742 791.430949742 *082  $a791.430949742
Brasil 0981 791.430981 *082  $a791.430981
Bhutan 095498 791.43095498 *082  $a791.43095498
Canada 0971 791.430971 *082  $a791.430971
Chile 0983 791.430983 *082  $a791.430983
Cuba 097291 791.43097291 *082  $a791.43097291
Danmark 09489 791.4309489 *082  $a791.4309489
Finland 094897 791.43094897 *082  $a791.43094897
Frankrike 0944 791.430944 *082  $a791.430944
Georgia 094758 791.43094758 *082  $a791.43094758
Ghana 09667 791.4309667 *082  $a791.4309667
Haiti 097294 791.43097294 *082  $a791.43097294
Hellas 09495 791.4309495 *082  $a791.4309495
Hong Kong 095125 791.43095125 *082  $a791.43095125
Iran 0955 791.430955 *082  $a791.430955
Irland 09415 791.4309415 *082  $a791.4309415
Island 094912 791.43094912 *082  $a791.43094912
Israel 095694 791.43095694 *082  $a791.43095694
Italia 0945 791.430945 *082  $a791.430945
Japan 0952 791.430952 *082  $a791.430952
Jugoslavia 09497 791.4309497 *082  $a791.4309497
Kamerun 096711 791.43096711 *082  $a791.43096711
Kina 0951 791.430951 *082  $a791.430951
Libanon 095692 791.43095692 *082  $a791.43095692
Luxembourg 094935 791.43094935 *082  $a791.43094935
Marokko 0964 791.430964 *082  $a791.430964
Mauretania 09661 791.4309661 *082  $a791.4309661
Mexico 0972 791.430972 *082  $a791.430972
Mongolia 095173 791.43095173 *082  $a791.43095173
Nederland 09492 791.4309492 *082  $a791.4309492
New Zealand 0993 791.430993 *082  $a791.430993
Norge 09481 791.4309481 *082  $a791.4309481
Panama 097287 791.43097287 *082  $a791.43097287
Peru 0985 791.430985 *082  $a791.430985
Polen 09438 791.4309438 *082  $a791.4309438
Portugal 09469 791.4309469 *082  $a791.4309469
Romania 09498 791.4309498 *082  $a791.4309498
Russland 0947 791.430947 *082  $a791.430947
Slovenia 094973 791.43094973 *082  $a791.43094973
Spania 0946 791.430946 *082  $a791.430946
Storbritannia 0941 791.430941 *082  $a791.430941
Sverige 09485 791.4309485 *082  $a791.4309485
Sveits 09494 791.4309494 *082  $a791.4309494
Syd-Afrika 0968 791.430968 *082  $a791.430968
Sør-Korea 095195 791.43095195 *082  $a791.43095195
Tadjikistan 09586 791.4309586 *082  $a791.4309586
Taiwan 0951249 791.430951249 *082  $a791.430951249
Thailand 09593 791.4309593 *082  $a791.4309593
Tsjekkia 094371 791.43094371 *082  $a791.43094371
Tyrkia 094961 791.43094961 *082  $a791.43094961
Tyskland 0943 791.430943 *082  $a791.430943
Ungarn 09439 791.4309439 *082  $a791.4309439
USA 0973 791.430973 *082  $a791.430973
Yugoslavia 09497 791.4309497 *082  $a791.4309497
Østerrike 09436 791.4309436 *082  $a791.4309436

Emneord KHIO/DKB

Her finner du listen over emneord for design- og kunstfagfeltet. (Filen tar litt tid å laste.)
(Originalfilen ligger på fellesområdet i mappen: T:\Administrasjon\Bibliotek\Tekstdok\Biblio-Felles fra UV5 (internt bruk)\Registre\redigerteHER)

De røde tallene er Dewey-tall, de svarte er UDK. Kun de RØDE skal brukes ved klassifikasjon ved KHIO-biblioteket. UDK er faset ut.

Her finner du systematisk register.
(Originalfilen ligger på fellesområdet i mappen: T:\Administrasjon\Bibliotek\Tekstdok\Biblio-Felles fra UV5 (internt bruk)\Registre)

Blå termer kommer fra amerikansk Dewey, sorte termer er DKBs egne. Sammen utgjør de systematisk register. Kun sorte termer brukes ved KHIO.

Emneord Scenekunst - SKB

(i kursiv: nye forslag, brukt, men ikke-godkjente. ch.)

Liste over tillatte emneord SKB

Abstrakte former
Absurd teater
Aerobics
Akkompagnering
Akrobatikk – Sosiale aspekter
Akustikk - Arkitektur
Aleatorisk musikk
– Historie
– Kritikk
Alexanderteknikken
Allergi
Animasjon – Teknikk
Anatomi
Anoreksi
Anskaffelsesrett
Arkeologi – Algerie – Bergkunst
Arkeologi og teater
Atferdvansker : Spesialundervisning
Auditions -se Prøvespilling
Auditions -se Opera - audions og Prøvesynging
Balansetrening
Ballett
– Motiv i kunsten
– Oppslagsverk
– Ordbok ($x)
– Prøver
- Sosiologiske aspekter
– Syllabus ($x)
Balletter
Balletthistorie
Ballettkompanier
– 1900-tallet – New York
Ballettmusikk
Ballettsko
Ballettskoler
Balletteknikk
Balletteori
Ballettundervisning
Barnebøker
Barnehager
Barnemishandling
Barneteater
– Formidling
Barokk
Bevegelse
– Dans
– Estetikk
– Menneskelig fysiologi
– Teater
Bevegelse. Skuespillerkunst
Bevegelseslære
– Laban
- Benesh
Bibliometri
Bollywood
Breakdance
Buktalerkunst
Bulimi
Commedia dell’arte

Dans
– Antropologiske aspekter
– Didaktikk
– Estetikk
– Etikk
– Filosofi
– Kjønn
– Kreative prosesser
– Kulturforvaltning
– Motiv i kunsten
– Oppslagsverk
– Ordbok
– Prøver
- Psykologiske aspekter
– Sosial aktivitet
– Sosiale aspekter
– Støtteordninger
– Teori
- Trening
Dansebandmusikk
Dansefotografi
Dansehistorie
Dansekonkurranser
Danseopplæring
Dansere
– Biografi
– Helse og hygiene
– Skader
– Tøyninger
Danselærere – Biografi
Dansetrening
Danseundervisning
Danseutdanning
Databaser
Didaktikk – Pedagogikk
Digitale bibliotek
Digitalisering
Dikt
– Essaysamling ($x)
Dokumentarfilm
Dokumentarfilm – Produksjon
Dokumentarfilmer
Dokumentarteater
Drama
– Forskning
– Kvinnelige forfattere – Historie og kritikk
– Teori

Dramalærere
Dramapedagogikk
Dramatikere – Tid – Sted $x Biografi (evt.)
– $x Essaysamling
– Skriving
Dramatikk – Tid – Sted
Dramaturgi – Film
Dramaturgi – Fjernsyn
Dramaturgi – Teater
Dramaundervisning
Drømmer
– Psykologi
– Symboler
Dukketeater (brukes for figurteater)

Eksperimentell film (brukt, men mgl i elisten)
Eksperimentelt teater
Estetiske fag – Grunnskolen – Læreplan
Estetikk
Faglig forfatterskap
Fantasier
Fargedesign
Feldenkraismetoden
Feminisme
Feminisme og dans
Feminisme og teater
Feministisk teater
Feministisk teori
Figurteater bruk Dukketeater
Film og billedkunst
Film - Konservering
Filmanalyse
Filmhistorie – India (tilsvarende for andre land)
Filmindustri
Filmkritikk
Filmmanus
Filmmusikk - USA (tilsvarende for andre land)
Filmteori
Filosofi
– Etikk
– Religion
Filosofihistorie – 1700-tallet – Frankrike (tilsvarende for andre perioder og land)
Fjernsynsteknikk
Flyktninger
Folkedans - Bali
Folkemusikk
Folketro
Fonetikk
Forfattere
– Biografi
– Verksanalyser
Formspråk
Fornuft
Forskningsformidling
Forskningsmetode
Forskningspolitikk – Historie
Fortellerteknikk
Fotografi - Dans
Fotografier – Konservering
Fotografisamlinger – Bevaring
Fotpleie – Dansere
Franskspråklige forfattere – Verksanalyser
Fremføringsteknikk - Musikk
Frihet - Sosialfilosofi
Fuger
Gestaltpedagogikk
Globalisering
Gresk drama
Gresk litteratur
Grunnskolen
Gudsbegrepet – Kristendom
Heavy metal
Hellemalerier – Algerie – Sahara. Forhistorisk tid
Helleristninger – Algerie – Sahara. Forhistorisk tid
Historie – 1900-tallet – Norge (tilsvarende for andre perioder og land)
Historie - 1500-tallet - Tema i film
- Filmatisering
Historiske filmer - Kritikk
Holocaust - Litteratur
Homoseksualitet i dans
Homoseksualitet og dans
Humor – Antologi
Høgskoler - Arkitektur
Hørespill – Teknologi – Radio
Høyere utdanning
– Fjernundervisning
– IKT
Idrettsmedisin
Idrettspsykologi
Imperialisme
Improvisasjon
Innstudering. BRUK: Prøver
Institusjonelle arkiv - Administrasjon
Intervjuteknikk
Jazzdans
Jazzmusikk
Joik
Julesanger
Kantater (religiøse) – Påsken
Katalogisering – Kunnskapsorganisasjon
Kinesis – Menneskelig fysiologi
Kinesiske operaer - Historie og kritikk (dvs. folkegruppens)
Kinoer - Norge
Kirkemusikk
Kjærlighet – Antikken
Klassisk ballett – Teknikk
Klassisk ballett – Terminologi
Klassisk musikk - Historie
Klær – Historie
Kokebøker
Komedier
Kommunikasjon
Komponister – Biografi –Periode – Land
Komposisjonsteori
Konserthus
Kontaktimprovisasjon
Koreografer – Biografi
Koreografi
Kosthold
Kreativitet
Kropp og sjel
Kroppen – Kjønnsidentitet (Alex)
Kroppskunst
Kroppssosiologi
Kroppsspråk – Teater
kulturelle skolesekken, Den
Kulturformidling
– Barn
– Grunnskolen
Kulturforståelse
Kulturhistorie – 1700-tallet – Frankrike (tilsvarende for andre perioder og land)
Kulturpolitikk - Film
Kunstfaglig forskning
Kunstfilosofi
Kunsthistorie – 1700-tallet – Frankrike (tilsvarende for andre perioder og land)
Kunstnerisk ledelse
Kunstteori
Kvartetter - Sang
Kvinnehistorie
Kvinner i litteraturen – Motiv
Kvinner – Seksualitet – Emne i litteraturen
Kvinnestemmer - Sang

Lek - Sosiologi
Liberalisme
Libertinisme
Libretti
Librettister – Opera – Biografi
Lidenskap
Litteratur
Litteratur – 1900-tallet – Sverige (tilsvarende for andre perioder og land)
Litteratur og filosofi
Litteraturhistorie – 1700-tallet – Frankrike (tilsvarende for andre perioder og land)
Livsstil
Logikk – Filosofi
Lydeffekter – Torden
Lyrikk. BRUK: Dikt
Lysterapi
Lærer-elev-relasjoner
Lærere
Læring
Læreryrket
Lærevansker
Makt
Mannen – Historie
Mannsrollen – Historie
MARC – Kunnskapsorganisasjon
Masker – Teater – Europa. 1900-tallet (tilsvarende for andre sted og perioder)
Matallergi
Matvareallergi
Memoarer (Form)
Menneskekroppen
– Bevegelse - Improvisasjon
Mennesket
– Metafysikk
Menyer
Mime
Minstrel
Moderne dans
– Historie
– Prøver
Monologer SE: Skuespill…
Mote – Historie
Muntlig kommunikasjon
Musikaler
Musikaler - Karriererutvikling
Musikaler - Produksjon
Musikaltekster
Musikere
(MUSIKK – KLASSISK/JAZZ/POP)
Musikk (Symbolisme)
Musikk og litteratur
Musikk – Pedagogikk
Musikkbransjen – Klassisk musikk – Historie – 1900-tallet
Musikkestetikk
Musikkfilosofi
Musikkfremføring - Teknikk
Musikkhistorie
Musikksosiologi
Musikkteater
Musikkutdanning
Myter
Nasjonal dans
Nasjonalromantikken
Naturalisme (tidligere brukt, men mgl her i listen)
Naturfilosofi
Nazisme
Norrøn litteratur
Norsk språk
– Dialekter
– Etymologi
– Grammatikk
– Språkkurs
Notasjon
Noveller
Nysirkus
Offentlig forvaltning – Dansekunst – Evaluering
Offentlige anskaffelser
Opera
– Auditions
– Dramaturgi
– Filmadapsjoner – Historie og kritikk
– Håndbok
– Sosiale aspekter
- Undervisning
Operaer (652) VED LYDDOKUMENTER OG NOTER
Operaer
– Analyser
– Historie $y Tid $z Sted
- Ledelse
Operafilmatiseringer - Encyklopedier
Operahus – Norge (tilsvarende for andre land)
Operamusikk
Operaregissører – 2000-tallet – evt. land ) tilsvarende for andre perioder og land)
Operasangere – Biografi ($x)
Operetter – Historie og kritikk
Oppgaveskriving
Ornamentikk
Overgrep - barn
Pantomime
Partitaer
Pedagogikk
– Idéhistorie
Pedagogisk psykologi
Performance
Personlighetsutvikling
Pilates
Poesi. BRUK: Dikt
Popmusikk
Programmeringsspråk – SQL
Prosa - Land - Tid
Prøvespilling – Håndbok
Prøvesynging - Håndbok
Psykodrama – Lærer-elev-relasjoner
Publikum - Sosiale aspekter
Publikum - Psykologi
Radiojournalistikk
Rapportskriving
Regi – Teater
Regissører – Tid – Sted – Biografi
Religion
Religiøs musikk – Sufi
Religiøse fester
Religiøse folketoner – Påsken
Retorikk
Ritualer og teater
Romaner
Rådgivning

Samfunnsfag
Samfunnsklasser
Samfunnsvitenskap
– Forskning
– Metode
Samisk musikk
Samisk scenekunst
Samisk teater
Samtale
Samtidsdans
Samtidskunst og teater
Samtidsmusikk
Sanger - 1500-tallet
Sangkvartetter - Kvinner
Sangteknikk
Scenekunst – Likestilling – Sverige
Sceneplastikk
Sceneteori
Scenografi – Historie
Seksualitet
– Antikken
– Kvinner
– Psykologi
Seksualitet i opera
Seksuelle avvik
Seksuelle overgrep - barn
Selvbiografi (Form)
Selvkontroll
Semiologi
Senter for dansekunst (610)
Serialisme – Komposisjonsteori
Sirkus
– Estetikk
– Historie
Sirkusfotografi
Sitatbruk
Sitatsamlinger – Kvinner
Siteringsanalyse
Sjonglering
Skriveteknikk
Skriving
Skriveprosess
Skuespill
– 1900-tallet – Irland (tilsvarende for andre perioder og land)
Skuespill – Monologer
Skuespill – Monologer – Kvinner
Skuespill – Monologer – Menn
Skuespillere
– Biografi
– Tid – Sted
Skuespillerkunst (Metode og teknikk)
Skuespillerutdanning
Slanking
Slåtter
Sonater
Sosialpsykologi
Spill - Sosiologi
Spillefilmer – 2006 – Norge (tilsvarende for andre perioder og land)
Spillefilmer og opera
Spiritisme
Spiseforstyrrelser
Stand-up komedier
Stemmebruk
– Akustikk
– Fysiologi
Stomp (musikkform)
Studiefinansiering
- Stipender
- Legater
Stumfilmer
Styrketrening
– Magen
– Ryggen
Sykdom i opera
Symfonier
Tabuer
Tango
Teater
– Barn
– Forskning
– Kunstnerisk ledelse
– Ordbok
Oppslagsverk
Teater og samfunn fra SKA?
Teaterantropologi
Teaterforestillinger
Teaterhistorie
Teaterkompanier – Storbritannia – Historie. 1900-tallet (tilsvarende for andre sted og perioder)
Teaterkritikk
Teatermanus
Teatermusikk
Teaterproduksjoner
Teaterprogram
Teaterregi
Teatersminke
Teatersosiologi
Teaterteori
Tragedie= bare ev. som Stikkord
Trening - Dans
Trening – Skadeforebygging
TV-journalistikk
TV-serier
TV-teknikk
TV-produksjon
Tvillinger
Undervisning
Undervisningsmetoder. BRUK: Pedagogikk
Ungdomsteater
– Formidling
Urenhet
Utdanning
– Forskning
– Metode
Utdanningssosiologi

Vektreduksjon
Verdenskrigen 1939-1945
Verdensmusikk
Viser
Vitaminer

World Music. BRUK: Verdensmusikk

Tilbake til forsiden

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License