Katalogisering

Opptak av forestillinger med KHiOs studenter

 • Kopieres inn på Europa-serveren for videodokumentasjon.
 • Hvis forestillingen er et samarbeidsprosjekt med for eksempel NMH skal de også ha en kopi. KHiO-Biblioteket lager denne og sender til den aktuelle institusjonens bibliotek.
 • Katalogiseres og settes i vugge bak skranken.

Signaturer

Dokumenter som står på spesialhyller utenom Dewey-samlingen 000-9999 får et tillegg i parentes bakerst på signaturen:

Signatur-tillegg Spesialhylle
(DVD) Videohylle for DVD og Blu-Ray
(VHS) Videohylle for VHS
(Ref.) Referansesamlingen
(Nærmag.) Nærmagasin
(Fjernmag.) Fjernmagasin
(Småtrykk) Småtrykk
(CD) Musikk på CD
(CD-ROM) CD-ROM
(Noter) Musikktrykk
(Dikt) Diktsamlinger
(Folio) Folianter

Katalogiseringsveiledninger

OBS! Disse er ikke oppdatert ennå, kun arvet fra det gamle scenekunstbiblioteket. De må gjennomgås.

Skuespill (bokform)

Skuespill katalogiseres etter kapittel 2 i katalogiseringsreglene.

For å søke opp scenekunstbibliotekets skuespillsamling i Gensøk i Bibsys:
f khio/skb/manus/as

For å søke opp scenekunstbibliotekets manussamling via Bisbys Ask (spesialsøkskjermen):

avdelingsamling = "khioskbskuespill"

Eksempler på allerede katalogiserte skuespill:

 • 03xw00401
 • 05xw00222
 • 03xw01883
MARC-felt Innhold
008 $a p
$b v
$c språkkode (tre bokstaver).
Oversikt over språkkoder finnes her http://lcweb.loc.gov/marc/languages
$s s
096 $a KHIO
$b Bibliotek
$c 808.82 S [Ordningsord, tre første bokstaver]:[eventuelt tre første bokstaver i tittel]
$e [eksemplarnummer]
100 $a personnavn (forfatter eller dramatiker)
241 $a originaltittel
245 $a tittel
$b undertittel
$c ansvarangivelse
246 $a parallelltittel
260 $a sted
$b navn
$c år
300 $a omfang (sider, blad, bind)
440 $a serie
500 $a Noter som skal være med hvis det finnes informasjon i boken (ny 500 for hver note) Oppført teater og sesong, spilletittel (hvis avvik fra manustittel), pluss instruktør.
Eksempler:
500 $a Oppført på Nationaltheatret sesongen 1980/81, instruktør Jon Heggedal
500 $a Sendt i Fjernsynsteatret 06.06.1978 under tittelen: Fruens salige mor. Instruktør Jon Heggedal
600 $a Emneinnførsel personnavn hvis stykket handler om en historisk person
687 $a Skuespill. (legg til $y 1980-tallet (riktig 10-år) og $z Storbritannia (riktig land) også, se også egen side for Klassifikasjon)
691 $a Stikkord
Norsk litteratur osv
Monologer Musikaler Musikkspill Komedie Tragedie
Barn
700 $aBiinførsel personnavn. (Oversetter, instruktør, bearbeider, osv.)
792 Antall roller i manus
$k (antall kvinneroller)
$m (antall mannsroller)
$t (totalt antall kvinne- og mannsroller)
Eksempel

Bøker

Fysisk tilretteleggelse av bøker
Bøker katalogiseres etter kapittel 2 i katalogiseringsreglene.

MARC-felt Innhold
008 $c språkkode (tre bokstaver)
oversikt over de ulike språkkodene finnes her http://lcweb.loc.gov/marc/languages
082 $a Deweynummer (hvis flere deweynumre, sett de påfølgende i hver sin $b)
096 $a KHIO
$b Bibliotek
$c [Klassenummer] + [tre første bokstaver i ordningsord]
$e [eksemplarnummer]
100 $a Personnavn (forfatter)
241 $a originaltittel
245 $a tittel
$b undertittel
$c ansvarangivelse
$h materialbetegnelse (brukes hvis dikt, manus, skuespill, musikktrykk eller syllabus)
246 $a parallelltittel
260 $a sted
$b navn
$c år
300 $a omfang (sider, blad, bind)
sider (trykk på begge sider) forkortes s.
blad (bare trykk på en side), forkortes bl.
$b ill.
440 $a serie
$c ansvarsangivelse
$v nummer i serie
$w sorteringsfelt
500 Noter som skal være med (ny linje for hver note)
600 Emneinnførsel personnavn
650 $a Hovedemneord. Se dokument under ../klassifikasjon/Emneord SKB.doc for oversikt over hvilke vi har tatt i bruk så langt. Nytt linjeskift for hver ny emnestreng
$q Forklarende tilføyelser (brukes ikke så ofte)
$x Underavdeling, for eksempel aspekt, synspunkt, bibliografisk form, sted, tid, etc.
$y Kronologisk underavdeling, for eksempel årstall (vi bruker tiårspenn, eks: 1890-tallet), eller epokenavn (eks: renessansen)
$z Geografisk underavdeling (stedsnavn, områdenavn, etc.)
$w Sorteringsfelt for $a
700 Biinførsel personnavn.
$a personnavn (oversetter, instruktør, bearbeider, osv)
$e funksjonsbetegnelse
710 Biinførsel korporasjonsnavn ()
$a korporasjonsnavn
740 Biinnførsel tittel (omslagstittel)
Eksempel

CD (lydbok)

CD katalogiseres etter kapittel 6 i katalogiseringsreglene.

For å søke opp scenekunstbibliotekets lydboksamling i Gensøk i Bibsys: f khio/skb/lydbok/as
For å søke opp scenekunstbibliotekets lydboksamling på internett: velg bibliotek KHIO/SKB, så avgrensningsskjerm direkte. I søkefeltet AvdelingSamling skrives khio/skb/lydbok

Eksempler på allerede katalogiserte lydbok CD’er:

MARC-felt Innhold
008 $a v
$b l
$b v
020 $a ISBN-nummer
096 $a KHIO
$b Musikk
$c [Klassenummer] + [tre første bokstaver i ordningsord]
$e [eksemplarnummer]
$f (Ikke fjernlån)
$h k
100 $a Personnavn
110 $a Korporasjonsnavn
241 $a originaltittel
245 $a tittel
$b undertittel
$c ansvarangivelse - 6.1F katalogiseringsreglene
$h lydopptak
246 $a parallelltittel
260 Her skal produksjon av CD registreres
$a sted
$b navn
$c år
300 $a 1 plate (CD) (angi antall plater) + angi total spilletid i parantes
$b digital
$e tekstbilag hvis det finnes, oppgi antall side i parantes
440 $a serie
500 $a Noter som skal være med (ny 500 for hver note)
Lest av
Innhold
Rolleliste
700 $a Biinnførsel personnavn (skuespillere, oppleser, ansvarlige for utgivelsen nevnt i 245 $c) SLETT DENNE TEKSTEN OK!!!
710 $a Biinførsel korporasjonsnavn
Eksempel

CD (musikk)

CD katalogiseres etter kapittel 6 i katalogiseringsreglene.

Betegnelser hentes fra Emneord for musikkdokument (SB).

Eksempler på allerede katalogiserte musikk CD’er:

 • 02XW00901
 • 02XW00909
 • 02XW00903
MARC-felt Innhold
024 $a ISRC nr
$x 0
028 $a Edisjonsnummer
$b utgiver
096 $a KHIO
$b Musikk
$c [Klassenummer] + [tre første bokstaver i ordningsord]
Hvis det er en opera-CD så [Klassenummer] + [tre første bokstaver i ordningsord]:[tre første bokstaver i tittel]
$e [eksemplarnummer]
$f (Ikke fjernlån)
$h k
100 $a Personnavn
110 $a Korporasjonsnavn
240 $a standardtittel (Brukes kun i forbindelse med klassisk musikk)
245 $a tittel
$b undertittel
$c ansvarangivelse - 6.1F katalogiseringsreglene
$h lydopptak
260 Her skal produksjon av CD registreres, ikke selve originalopptaket (gamle opptak som er utgitt på nytt som CD)
$a sted
$b navn
$c år (når CD er laget)
300 $a 1 plate (CD) (angi antall plater). Angi total spilletid i parentes
$b digital
$e tekstbilag hvis det finnes, oppgi antall side i parentes
246 $a parallelltittel
440 $a serie
500 $a noter som skal være med (ny 500 for hver note)
- Opptakets art eller kunstneriske form (eks Opera i en akt)
- Språk
- Varianter av tittelen (og f eks norsk tittel)
- Ansvarshavende som ikke er nevnt i 245 $c
- Angi orkester og kor som deltar + dirigent og kormester
(ikke sett $x u i 700/710 feltet da. Hvis opplysningene ikke gis i 500 feltet, brukes $x u i 700/710 feltet. Dirigent/kormester settes da i $e.)
- Produksjon/innspilling – når og hvor
- (Edisjonsnummer)
650 $a Hovedemne
$y Tid (tiår, eks. 1990-tallet)
$zSted (land)
652 Komposisjonstype
$a Operaer (eller Musikaler, Ballettmusikk osv…). Velg fra Emneord i musikkdokumenter
(658 $a Besetning. Velg fra Emneord for musikkdokument (SB) (eks orkester, sang, kor osv))
700 Biinførsel personnavn.
$a personnavn
$e instrument, hentes fra Emneord for musikkdokument (eks sopran, tenor osv, men det kan være vanskelig å finne ut hvis det ikke står på cd’en)
710 Biinførsel korporasjonsnavn (orkester, kor, gruppe osv)
$a korporasjonsnavn
Eksempel

Fanekort Bestilling & Utlån:
Kategori: medlem
Korttid (Samt fjerne Standard i denne boksen)

EKSEMPLAR
Plassering: CD
Strekkode
Note: (Ikke fjernlån)

DVD (Spillefilmer, TV-serier og lignende)

DVD katalogiseres etter kapittel 7 i katalogiseringsreglene. Emballasjen er hovedkilde.
Hovedinnførsel under 100/110 angis ikke.

MARC-felt Innhold
096 $a KHIO
$b Film
$c [Klassenummer] + [tre første bokstaver i ordningsord]
Hvis det er en spillefilm så: [klassenummer] + [etternavn til regissør] (DVD)
$e [eksemplarnummer]
$f (Ikke fjernlån)
$h k
2401^ $a Originaltittel
Hvis det er ønskelig å lage hovedinnførsel på verket gjøres dette her. Se også notefelt for originaltittel *574 $a
245 $a tittel
$b undertittel
$c ansvarsangivelse – i følge katalogiseringsreglen 7.1F1 og I.C. Spangen bare de helt sentrale som regissør, komponist, tekstforfatter og lignende. Alle skal ha 700 innførsel.
$h videoopptak
246 $a parallelltittel
260 Her skal produksjon av DVD registreres, ikke selve originalfilmen (gamle filmer som er utgitt på nytt som DVD)
$a sted
$b navn
$c år (når DVD er laget)
$w sorteringsfelt for år (brukes hvis c2003 for eksempel i $c)
300 $a 1 plate (DVD) (angi antall videoplater). Angi filmens lengde i minutter i parantes.
$b angi lyd og om den er i farger eller ikke
$e tekstbilag hvis det finnes
440 $a serie
500 Noter som skal være med (ny 500 for hver note)
- Art: Eks Opera i to akter
- Språk: angi hvilket språk som tales, og hvilke språk undertekster er på. Angi hvis det ikke er undertekster
- Varianter av tittelen
- Rolleliste: dansere, skuespillere, sangere listes opp. De skal i tillegg ha 700 innførsel
- Forteller/formidler
- Medarbeidere: viktige medarbeidere som ikke nevnes i 245 $c. Lag 700 innførsel også. Eks regi, koreografi, regi for video
- Angi ensemble som fremfører forestillingen, og orkester og kor som deltar + dirigent og kormester
- Originalproduksjon: angi årstall filmen er produsert, samt hvilket selskap som laget den og hvor de holder til
- Innhold: angi enkeltverk hvis DVD består av det. Ta med angivelse av ansvarshavende som ikke er med i 245 $c. Angi spilletid hvis kjent.
- Angi sone. Eks Kodet for region 2 og 5. For mer informasjon om regioner for DVD og BD se følgende to lenker: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blu-ray_regions_without_key.png og http://en.wikipedia.org/wiki/DVD_region_code
- Ekstramateriale: scenetilgang, intervjuer, bak kulissene osv angis.
- Nummerbetegnelse: ofte VFB eller VFC med fem tall bak
Annet som bør opplyses om

Rekkefølge på notene (spillefilmer):
Talespråk
Undertekster på [språk]
Produksjon [Land: Produksjonsselskap, produksjonsår] Eks.: "USA: Universal, 2006"
Ekstramateriale (ev. beskrivelse av dette)
Kodet for sone [*]
Bildeformat [2.35:1, 1.85:1, 16:9 … ]
Rolleliste: [fornavn etternavn ; …]

Kopiér teksten under inn i notefeltet så sparer du mange tastetrykk:
… tale
Undertekster på
Produksjon:
Ekstramateriale:
Kodet for sone
Bildeformat:
Rolleliste:
574 $a originaltittel
(Se også 2451 $a Originaltittel)
700 Biinførsel personnavn
$a personnavn ( komponist, koreograf, dirigent, skuespillere/dansere/sangere, screenwriter/forfatter, produsent, regissør)
710 Biinførsel korporasjonsnavn
$a korporasjonsnavn (ensembler, orkestre, kor, teatre)
Eksempel
(ISBD)
791.4372 Bigelow (DVD)
The Hurt Locker [video DVD] / directed by Kathryn Bigelow. - Oslo : Nordisk film,
c2008. - 1 plate (DVD) (125 min) : lyd, kol.

Engelsk tale
Undertekster på norsk, dansk, svensk og finsk
Produksjon: USA : Voltage Pictures, 2008
Kodet for sone 2
Bildeformat: 1.85:1
Ekstramateriale: commentary by director Kathryn Bigelow and writer Mark Boal, behind
the scenes
Rolleliste: Jeremy Renner ; Anthony Mackie ; Brian Geraghty ; Evangeline Lilly

Medietilsynet: 143255
LLC: DVD18054
Kontrollerte emneord: Spillefilmer. 2000-2009 - USA

regissør: Bigelow, Kathryn
medf.: Boal, Mark
medf.: Renner, Jeremy
medf.: Mackie, Anthony
medf.: Geraghty, Brian
medf.: Lilly, Evangeline
K: 791.4372
K: 791.430973
Språk: Engelsk
Eksempel
(Marc)
*001124447
*008100315 no 0 eng
*082 $a791.430973
*082 $a791.4372
*096 $a KHIO $b Film $c 791.4372 Bigelow (DVD) $e 1 $f (Ikke fjernlån) $h k
*245 $aThe Hurt Locker$cdirected by Kathryn Bigelow$hvideo DVD
*260 $aOslo$bNordisk film$cc2008
*260 $w2008
*300 $a1 plate (DVD) (125 min)$blyd, kol.
*500 $aEngelsk tale
*500 $aUndertekster på norsk, dansk, svensk og finsk
*500 $aProduksjon: USA : Voltage Pictures, 2008
*500 $aKodet for sone 2
*500 $aBildeformat: 1.85:1
*500 $aEkstramateriale: commentary by director Kathryn Bigelow and writer Mark Boal, behind the scenes
*500 $aRolleliste: Jeremy Renner ; Anthony Mackie ; Brian Geraghty ; Evangeline Lilly
*571 $aLLC: DVD18054
*571 $aMedietilsynet: 143255
*650 $aSpillefilmer$y2000-2009$zUSA
*700 $aBigelow, Kathryn$eregissør
*700 $aBoal, Mark
*700 $aRenner, Jeremy
*700 $aMackie, Anthony
*700 $aGeraghty, Brian
*700 $aLilly, Evangeline
*850 $aKHIO
^

Musikktrykk (noter)

Musikktrykk katalogiseres etter kapittel 5 i katalogiseringsreglene.

Betegnelser hentes fra Emneord for musikkdokument (SB).

For å søke opp scenekunstbibliotekets notesamling i Gensøk i Bibsys: f khio/skb/noter/as
For å søke opp scenekunstbibliotekets notesamling på internett: velg bibliotek KHIO/SKB, så avgrensningsskjerm direkte. I søkefeltet AvdelingSamling skrives khio/skb/noter

Kommandoen nymus i Bibsys genererer registreringsskjerm for musikktrykk.

Eksempler på allerede katalogiserte musikktrykk:

 • (03xw02034)
 • 03xw04751
 • 03xw04759
MARC-felt Innhold
008 $a p
$b m
$b v
$c språkkode
024 ISMN finnes bare på dokumenter utgitt siden 1993. Det består av M og ni siffer
$a ISMN nr
$x 2
028 Edisjonsnummer/platenummer. Edisjonsnummer står ofte på tittelbladets forside, ellers ofte i en oversikt på baksiden. Begynner med f .eks. EP (edition Peters), UE (universal editions). Platenummer er det nr som gjentas nederst på hver side notene er på.
$a Edisjonsnummer
$a Platenummer
045 $a Komposisjonsår
096 $a KHIO
$b Noter
$c [Klassenummer] + [tre første bokstaver i ordningsord]
Hvis det er operanoter så: [klassenummer] [tre første bokstaver i komponistens etternavn]:[tre første bokstaver i verk-tittel]
$e [eksemplarnummer]
100 $a Personnavn
240 Standardtittel - Brukes kun for klassisk musikk! (se kap. 25.25-25.36 i katalogiseringsreglene.) Sanger fra verk (musikaler, operaer osv) får verket som standardtittel i $a og tittel på sangen legges i $p del av verk.
$a standardtittel
$i serienummer, opusnummer (hvis tittel bare er navn på komposisjonstype)
$l språk (angis bare hvis det er en oversettelse)
$v versjon (Klaverpartitur, Libretto osv)
245 $a tittel
$b undertittel
$c ansvarangivelse
$h musikktrykk
246 $a parallelltittel
260 Her skal produksjon av musikktrykk registreres. "a cura di" … betyr utgitt av på italiensk
$a sted
$b navn
$c år (siste årstall hvis flere copyright år)
300 $a 1 partitur eller 1 studiepartitur eller 1 klaverpartitur. Omfang (sidetall, bind) tilføyes i parantes.
$b illustrasjoner
$e bilag hvis det finnes
440 $a serie
500 Noter som skal være med (ny 500 for hver note)
- Komposisjonens form og besetning (eks Opera i en akt)
- Språk i verkets tekst
- Varianter av tittelen
- Edisjonsnummer
- Platenummer
Med besifring
652 Komposisjonstype
$a Operaer . (Eller Musikaler, Popmusikk, Operetter , Viser og sanger, Folkeviser osv.) Velg fra Emneord i musikkdokumenter.
655 Framstillingsform.
$a Velg fra Emneord i musikkdokumenter (eks Klaverpartiturer, Studiepartiturer)
658 Besetning
$a Velg fra Emneord for musikkdokument (SB) (klaver, orkester, sang, kor osv.) (Klaveruttog får vanligvis klaver og sang)
700 Biinførsel personnavn.
$a personnavn
$y n (utøvernote skal ikke genereres, lage 500 note manuelt)
$z nummer for rekkefølge for utskrift i note (første navn $z 1, andre navn $z 2 osv) ??
740 Tittel
$y i (innholdsnote genereres)
$z nummer for utskrift i note. Foreløpig klarer bare Bibsys kun 24 740 innførsler
Eksempel

”Opera completa per canto e pianoforte” er det samme som “Klavierauszug”, altså klaveruttog. Spørsmålet er om vi skal ha denne opplysningen med i 245 $b, eller om det holder å opplyse om det i 300 $a 1 klaverpartitur og 655 $a Klaverpartiturer

Manus (skuespill i manusform)

Skuespill katalogiseres etter kapittel 2 i katalogiseringsreglene.

Eksempler på allerede katalogiserte skuespill (strekkoder):

 • 03xw00401
 • 05xw00222
 • 03xw01883
MARC-felt Innhold
008 $a p
$b v
$c språkkode (tre bokstaver). Oversikt over de ulike språkkodene finnes her http://lcweb.loc.gov/marc/languages
$s s
096 $a KHIO
$b Bibliotek
$c 808.82 M [tre første bokstaver i ordningsord]
$e [eksemplarnummer]
$f (Ikke fjernlån)
$h k
100 $a Personnavn (forfatter eller dramatiker)
241 $a originaltittel
245 $a tittel
$b undertittel
$c ansvarangivelse
246 $a parallelltittel
260 $a sted
$b navn
$c år
300 $a omfang (sider, blad, bind)
440 $a serie
500 Noter som skal være med hvis det finnes informasjon i manuset (ny *500 for hver note)
Oppført teater og sesong, spilletittel (hvis avvik fra manustittel) , pluss instruktør:
Eksempler:
500 Oppført på Nationaltheatret sesongen 1980/81, instruktør Jon Heggedal
500 Sendt i Fjernsynsteatret 06.06.1978 under tittelen: Fruens salige mor. Instruktør Jon Heggedal
600 Emneinnførsel personnavn hvis stykket handler om en historisk person
687 Manus (legg til $y 1980-tallet (riktig 10-år) og $z Storbritannia (riktig land) også hvis du finner dette.)
Eksempel: Manus$y2000-2009$zFrankrike
700 Biinførsel personnavn.
$a personnavn (oversetter, instruktør, bearbeider, osv)
792 Antall roller i manus
$k (antall kvinneroller)
$m (antall mannsroller)
$t (totalt antall kvinne- og mannsroller)
Eksempel

Teaterprogrammer (småtrykk)

MARC-felt Innhold
082 $a Klassifikasjonsnumre.
1: 792+[generell forminndeling for stedet teatret ligger]
2: 822 (Dramatikk)
096 $a KHIO
$b Småtrykk
$c [Klassenummer] [tre første bokstaver i ordningsord]
$e [eksemplarnummer]
111 $a forestillingens tittel
$c sted
$d år
$q forklarende tilføyelse
240 $a standardtittel
245 $a tittel
$b undertittel
$c ansvarangivelse
246 $a parallelltittel
260 $a sted
$b navn
$c år
300 $a omfang (sider, blad, bind)
440 $a serie
$c ansvarsangivelse (teatret som utgir programmet)
$v Nummerering innen serien
500 $a Noter som skal være med hvis det finnes informasjon i heftet (ny 500 for hver note). _ Oppført teater og sesong, spilletittel (hvis avvik fra manustittel), pluss instruktør.
505 $a Oppsummering av innholdet
600 $a Emneinnførsel personnavn hvis stykket handler om en historisk person
687 $a Skuespill
$y 1980-tallet (riktig 10-år)
$z Storbritannia (land)
700 $aBiinførsel personnavn. (Oversetter, instruktør, bearbeider, osv.)
Eksempel
(ISBD)
792.094873 Kan:Tör (Småtrykk)
Törst (teaterforestilling) (2009 : Stockholm : Dramaten)
Törst / av Sarah Kane. - Stockholm : Dramaten, 2009. - 28 s. : ill. - (Program /
Dramaten ; nr 3, 2009-2010)

Premiere på Lejonkulan 18. september 2009
Inneholder bl.a. rolleliste og oversikt over medarbeidere på produksjonen

ISSN 0282-9266
Kontrollerte emneord: Teaterprogram - Form / Dramatikk - Storbritannia. 1990-tallet

medf.: Kane, Sarah
medf.: Hirdwall, Jacob. Jag skriver sanningen och den dödar mig
medf.: Löwenborg, Svante Aulis. Sarah Kane - krigaren
medf.: Hirdwall, Jacob. En oas för törstande : intervju med Nadja Weiss
korp.: Dramaten
K: 792.094873
K: 822
Språk: Svensk
Eksempel
(Marc)
*001123433
*008091104 no 0 swe
*082 $a792.094873
*082 $a822
*096 $a792.094873 Kan:Cra (Småtrykk)
*111 $aTörst$cStockholm$cDramaten$d2009$qteaterforestilling
*240 $aCrave
*245 $aTörst$cav Sarah Kane
*260 $aStockholm$bDramaten$c2009
*300 $a28 s.$bill.
*440 $aProgram$vnr 3, 2009-2010
*440 $cDramaten
*500 $aPremiär på Lejonkulan 18 september 2009
*505 $aInneholder bl.a. rolleliste og oversikt over medarbeidere på produksjonen
*650 $aTeaterprogram$xForm
*700 $aKane, Sarah
*700 $aHirdwall, Jacob$tJag skriver sanningen och den dödar mig
*700 $aLöwenborg, Svante Aulis$tSarah Kane - krigaren
*700 $aHirdwall, Jacob$tEn oas för törstande : intervju med Nadja Weiss
*850 $aKHIO/SKB
^

Klassifikasjon: to numre. Teatret/sted teatret ligger og dramatikk/litteratur/land, altså forfatters land (822).
Etikett med signatur skal stå øverst til venstre på forsiden. (Lettere å bla gjennom når de står i kassetter.)

Tilbake til forsiden

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License