Innkjøp til biblioteket

Innkjøpere

Følgende personer foretar innkjøp av litteratur til KHIO-biblioteket:

Design- og kunstfag Bjørnulf Aasen
Billedkunst Torill Weigaard
Scenekunst Bjørge Vestli
Tidsskrifter Anne Gudrun Romhus

Innkjøpsønsker fra lånerne

Innkjøpsønsker skal leveres skriftlig, enten på e-post eller på skjema for innkjøpsønsker i skranken. Følgende informasjon SKAL være med såfremt info er tilgjengelig:

 • Forfatter
 • Dokumenttittel
 • Sted/forlag/år
 • ISBN
 • Dokumenttype (DVD, CD, bok, …)
 • Navn på vedkommende som foreslår tittelen
 • Fagområde ved skolen
 • Begrunnelse for hvorfor biblioteket bør kjøpe det inn (jobb-/studierelatert eller annet)

Rutiner

Bestilling av materiell til skranken

 • Utføres av den som oppdager mangel.
 • Kontorrekvisita bestilles i resepsjonen. Send mail til seksjonen om hva som er bestilt så man ikke bestiller dobbelt opp.
 • Andre og dyrere rekvisita bestiller vi direkte fra leverandør. Dette går normalt via seksjonssjefen.
 • Toner og papir til printere skal bestilles via IT, men det raskeste er å selv gå ned til IT-kontoret rett under biblioteket. Ved bytte av toner skal den tomme toner-kassetten også tas med ned (det er spesialavfall).

Bestilling av bøker/dokumenter

 • Innkjøp foretas av fagreferent/hovedbibliotekar for det aktuelle fagområdet.

Bestilling av trykte musikknoter

 • Forespørselen noteres og sendes til Bjørge som foretar bestillingen og reserverer dokumentet.
 • Låner bes vente på beskjed om når notene har ankommet.
 • Hvis det er snakk om digitale, nedlastbare noter kan låner henvises direkte til Bjørge som behandler forespørselen med en gang (såfremt han har anledning) slik at låner kan få notene umiddelbart.

Leveringsadresse

att/[navn på kjøper]
Kunsthøgskolen i Oslo
Postboks 6853 St. Olavs plass
N-0130 OSLO
Norge

att/[navn på kjøper]
Oslo National College of Arts
Postboks 6853 St. Olavs plass
N-0130 OSLO
NORWAY

Fakturering

Fakturaer for innkjøpt litteratur til biblioteket skal sendes til følgende adresse:

Kunsthøgskolen i Oslo - fakturamottak
Postboks 386, Alnabru
0614 Oslo

Andre fakturaopplysninger:

Organisasjonsnummer: 977027233
eFakturaadresse: NO977027233
Fakturaer kan bli sendt i PDF-format til moc.erawsab.scsb|oihk.seciovnie#moc.erawsab.scsb|oihk.seciovnie

OBS! Det skal også stå referanse på alle fakturaene så man vet hvem som har kjøpt hva.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License