Fysisk tilretteleggelse

Under følger beskrivelse av alt som må gjøres med fysiske eksemplarer i biblioteksamlingen før de settes ut i sirkulasjon.

Bøker

  • Skriv dokid inn i boka, på baksiden av tittelsiden nede til venstre
  • Klassifikasjon skrives på baksiden av tittelsiden, øverste del til venstre. Hvis det ikke er mulig å skrive på denne siden, velg tittelsiden
  • Hele navnet skrives ut i oppstillingssignatur for personer (etternavn) og grupper/ensembler
  • Stemple tittelsiden og side 23
  • Ryggmerking: etikett med oppstillingssignatur settes på bokryggen. Etiketten settes vannrett der bokryggen er bred nok, ellers settes etiketten horisontalt slik at en leser ovenfra og ned (må bøye hodet til høyre for å lese)
  • Alarm: Bokbrikke programmeres og plasseres på innsiden av permen, bakerst i boka. Adresselapp klistres over

Skuespill (trykte bøker)

CD - plate, papir og plastcover

Video - kassett og plastcover

DVD - plate, teksthefte og plast-/papircover

Manus

Noter (trykte bøker/hefter)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License