Erstatningskrav

Veiledning om generering av erstatningskrav i Alma

Det blir kjørt følgende 2 programmer fra Overdue and Lost Loan Profile i Fullfilment - Configuration Menu (se skjermbilde):
* Generering av erstatningsbrev og status tapt (vanlige lån)
* Generering av erstatningsbrev og status tapt RS (fjernlån)

Disse to jobbene kjøres (Actions > Run Now) en gang i uke. Det medfører at:
* status til dokumenter endres til Tapt (Lost);
* erstatningsgebyr på 500,-/dok. blir generert;
* én epost/dok. blir sendt til Bibliotekets epost, men ikke til brukere.

ers1.jpg

Man kan også laste ned en report med en liste av brukerne + dokid som har fått erstatningskrav. Dette kan hentes slik:
* Alma meny > Manage Jobs > Monitor Jobs > History;
* finn den riktige jobb, deretter Actions > Report;

ers2.jpg

* hvis linje 5, Total succeeded to change to Lost, er mer enn 0, kan man klikke under, på Changed to lost - by profile > Actions > View succeeded records;
* deretter på Change to lost

ers3.jpg

* det åpnes da en liste på lånere som har fått erstatningsgebyr. Dette kan leses på skjerm eller lastes ned som regneark.

Det ble opprettet en fil i T:\Administrasjon\Bibliotek\Tekstdok\KHiO-biblioteket\Erstatningskrav som heter Løpende liste erstatningskrav.xlsx som inneholder historikk til alle erstatningskrav sendt fra april 2016.

Det ble bestemt at dokumentene som blir erklært tapt (f.eks. etter at gebyr er betalt) kan returneres, slik at låneren ikke får purringer. Men da mister de automatisk status Lost, derfor bør de markeres igjen som Missing.
Tapte dokumenter kan legges til filen Løpende liste over tapte bøker.xlsx i samme mappe. Innkjøpsansvarlige har da en oversikt over dokumentene som trenger å bli kjøpt inn på nytt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License