Databaser

Her finner du informasjon om KHiO-bibliotekets digitale ressurser og hvordan vi jobber med dem.

- Artstor
Biblioteket scanner og katalogiserer bilder fra forestillingern et. i Artstor. Regler for registrering Artstor finnes på katalogiseringssiden

- Digitale tidsskrifter

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License