Brukeropplæring

Alle nye studenter ved KHIO skal få opplæring i hvordan man benytter seg av bibliotekets tjenester. Opplæringen skal inneholde veiledning i og/eller informasjon om følgende:

 • Omvisning i biblioteket og beskrivelse av litteratursamlingen.
  • Her skreddersydd informasjon for den enkelte utdanning. Vise hvor den mest relevante litteraturen for de enkelte står.
 • Utlånsrutiner, lånetider og purringer.
 • Bibliotekets innkjøpspraksis og muligheten til å komme med innkjøpsønsker.
 • Bruk av tidsskriftssamlingen
 • Bruk av videofremvisningsrommet
 • Tjenester på Internett.
  • Bibliotekets nettsider.
  • Digitale databaser og tidsskrifter (utvalg av kilder tilpasses den enkelte utdanningsretning).
  • Søking i Oria.
  • Oversikt over og fornying av egne lån.

Det skal brukes standard undervisningsmateriale skreddersydd til den enkelte utdanningsretning (Scenekunst, billedkunst, design og kunstfag). Undervisningsmateriale, opplæringsplaner og bibliotekets kart er å finnes i mappen T:\Administrasjon\Bibliotek\Tekstdok\KHiO-biblioteket\Brukeropplæring.

Endnote

Kontaktperson i biblioteket: Anette Waller.

Studenter og ansatte kan installere en 30-dagers prøveversjon fra: Endnote.com.
Mac-brukere kan installere en versjon av programvaren tilpasset KHiO via denne lenken.

For å få aktivert fullversjonen, må brukerne henvende seg i biblioteket. Bibliotekar legger så inn Product Key for vedkommende. NB! Product Key skal ikke gis ut til studenter direkte! Biblioteket må aktivere programmet for dem. Koden finnes i passordfila i fellesområde.

Foreløpig tilkoblingsfil EndNote - Oria: http://www.alfasoft.com/files/oria.enz

Oversikt over norske litteraturlistestiler for EndNote:
https://www.alfasoft.com/no/produkter/dokumentverktoy/endnote/endnote-support/487-endnote-norske-litteraturlistestiler.html

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License